استخدام

شرکت مجتمع فولاد روهینا جنوب در نظر دارد به منظور تکمیل نیروهای تخصصی خود، از میان افراد توانمند و متخصص، با حداقل ۱۰ سال سابقه کار در کارخانجات فولاد سازی و نورد مقاطع و به شرح جدول ذیل استخدام نماید.

بدین منظور افراد دارای تخصص‌های ذکر شده با شماره تلفن ۰۶۱۴۲۱۲۳۳۰۳ تماس حاصل نمایند.

۱-کارشناس برنامه ریزی تعمیرات و نگه داری مکانیک، برق و تولید نورد میلگرد
۲-کارشناس برنامه ریزی تعمیرات و نگه داری مکانیک ، برق و تولید فولاد سازی
۳-کارشناس برق و اتوماسیون فولاد سازی و ریخته گری
۴-سرپرست برق و اتوماسیون فولاد سازی و ریخته گری
۵-رئیس برنامه ریزی تعمیرات و نگه داری فولاد سازی و نورد میلگرد
۶-رئیس تولید فولاد سازی
۷-رئیس تولید ریخته گری
۸-رئیس تولید نورد میلگرد
۹-سرپرست کنترل کیفی فولاد سازی
۱۰-سرپرست آزمایشگاه فولاد سازی
۱۱-سرپرست مکانیک نورد میلگرد
۱۲-سرپرست نسوز فولاد سازی
۱۳-سرشیفت تولید فولاد سازی
۱۴-سر شیفت تولید ریخته گری
۱۵-سر شیفت نسوز فولاد سازی
۱۶-راننده جرثقیل سقفی فولاد سازی و ریخته گری
۱۷-ذوب چی کوره های فولاد سازی
۱۸-استاد کار کوزه های پاتیلی و قوس فولاد سازی
۱۹-استاد کار مکانیک دریچه های کشویی فولاد سازی
۲۰-رئیس HSE برای فولاد سازی و ریخته گری
۲۱-کارشناس صنایع برنامه ریزی تعمیرات و نگه داری