ارزش ها

ارزش های مجتمع فولاد روهینا جنوب

  • * صداقت و تعهد در ارائه خدمات
  • * توجه به نیازهای مشتریان و شرکا
  • * پویایی در مسیر توسعه
  • * تعهد به حفظ سلامت محیط زیست
  • * سلامت نیروی انسانی
  • * پایبندی به مدیریت های صحیح تولید