ماموریت ها

ماموریت های مجتمع فولاد روهینا جنوب

  • * بهره وری از تکنولوژی و دانش روز دنیا
  • * تولید با کیفیت محصولات فولادی
  • * سرمایه گذاری مداوم برای بهبود محصولات متنوع و سرمایه انسانی خود
  • * بهبود بی وقفه در فرآیندها، سیستم ها و خدمات
  • * ارائه بهترین راهکار های ممکن برای تاثیر مثبت بر اقتصاد جامعه