۱۸ فروردین ۱۴۰۳

انتشار مصاحبه محمد جابریان، رئیس هیئت مدیره مجتمع فولاد روهینا جنوب در شماره نوروز 1403 هفته نامه الکترونیکی فلزات آنلاین با عنوان: ضرورت نگاه حمایتی دولت به بخش تولید/ رشد 10 درصدی تولید را رقم زدیم