چشم انداز

چشم انداز مجتمع فولاد روهینا جنوب

  • * گسترش بازارهای داخلی و جهانی
  • * دریافت انتقادات و پیشنهادات مشتریان و رسیدگی سریع و عادلانه به آنها
  • * تبدیل شدن به بهترین گزینه برای گروه های ذینفع ( مشتریان، مصرف کنندگان، کارکنان و